Privacybeleid

1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de in dit kader gecreëerde gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de wet op de gegevensbescherming (DSG) om uw vraag te beantwoorden en, indien uw vraag dient om een overeenkomst te sluiten, artikel 6, lid 1, onder b), van de DSG.

(3) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de desbetreffende procedures. Daarbij zullen wij ook de criteria voor de opslagperiode aangeven.

2 Uw rechten

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op informatie (art. 15 DS-GVO),

- Recht op rectificatie (art. 16 DS-GVO) of wissen (art. 17 DS-GVO),

- Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO),

- Recht om toestemming in te trekken (art. 7 lid 3 DS-GVO).

- Recht op bezwaar tegen verwerking (zie par. 3).

- Recht op informatie (art. 19 DS-GVO),

- Recht op dataportabiliteit (art. 20 DS-GVO).

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DS-GVO).

(3) Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van taken in het algemeen belang (art. 6, lid 1 zin 1 lit. e DS-GVO) of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO) kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten wij afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij
- er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of

- de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. In geval van bezwaar moeten wij afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

(4) Om uw rechten uit te oefenen (met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming) kunt u contact opnemen met het in § 1, lid 2, genoemde bureau.

3 Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO):

- IP-adres

- Datum en tijd van het verzoek

- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Hoeveelheid overgedragen gegevens

- Website waarvan het verzoek afkomstig is

- Browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en waarmee de entiteit die de cookie instelt (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO).

U kunt de cookie-instellingen in uw browser beheren en onder andere het accepteren van cookies in het algemeen of voor onze website weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in het helpmenu van uw browser.

(3) Gebruik van cookies:

(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:
- Tijdelijke cookies (voor dit doel b).

- Permanente cookies (c).

(b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die het mogelijk maakt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.
(c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
(d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(e) Wij gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te identificeren als u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

4 Gebruik van onze online shop

(1) Als u een bestelling wilt plaatsen in onze online shop, is het noodzakelijk dat u ons de persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en het contract te sluiten. Verplichte informatie die nodig is om het contract te verwerken is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 para. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

Op deze basis worden uw betalingsgegevens ook doorgegeven aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van de door u gekozen betalingsmethode. De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor uw betalingsgegevens. Informatie over met name de verantwoordelijke instantie van de betalingsdienstaanbieders, de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, vindt u op het volgende internetadres.

Voor betalingen via PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg): https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Voor betalingen via directe bankoverschrijving: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46 111 34Stockholm Zweden): https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/

(2) Volgens het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

(3) Om onbevoegde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

5 Gebruik van Google Analytics
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien echter op deze website IP-anonimisering is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

(2) Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen en verwerken van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, zodat een persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens dus onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informatie over de externe provider: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google valt onder het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6 Door de gebruiker gedefinieerde Facebook-doelgroepen

(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc ("Facebook"). Hierdoor kunnen op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") worden getoond aan gebruikers van de website wanneer zij het sociale netwerk van Facebook bezoeken of andere websites bezoeken die ook de procedure gebruiken. Op deze manier willen wij u reclame tonen die voor u interessant is om onze website interessanter voor u te maken.

(2) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom als volgt: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende webpagina van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u bij een Facebook-dienst bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toeschrijven. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of zich niet aanmeldt, kan de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en opslaan.

(3) Deactivering van de functie "Facebook Custom Audiences" is mogelijk voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich, zoals [voeg toe].

(4) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(5) Informatie van derden: Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Hetzelfde geldt voor Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
Meer informatie vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.

7 Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben in ons online-aanbod YouTube-video's geïntegreerd, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Hierdoor kunnen wij u geschikte video's direct op onze website tonen en zo onze website gebruiksvriendelijker maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

(2) Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. In het bijzonder wordt deze evaluatie uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om behoeftegerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en dient contact op te nemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in haar privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6 para. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(4) U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de intrekking melden door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, door een e-mail te sturen naar hello@cloudsoffashion.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in het impressum.

9 Bewaartermijn

Tenzij wij uitdrukkelijk anders aangeven, bewaren wij persoonsgegevens zolang er wettelijke bewaartermijnen zijn. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen verwijderen wij de gegevens als wij ze niet meer nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of als wij ons niet kunnen beroepen op een gerechtvaardigd belang om ze te bewaren.